Природа України

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Україна на карті світу. Карта України. Форми земної поверхні. Рівнини і гори в Україні і в рідному краї. Корисні копалини України. Водойми України, їхнє використання та значення. Природні та штучні водойми (річки, озера, ставки, водосховища, болота, моря, джерела). Рівнинні та гірські річки. Чорне і Азовське моря. Використання і охорона природних багатств водойм. Ґрунти України. Охорона ґрунтів.
Природні зони України. Мішані ліси. Лісостеп. Степ. Гори. Карпати і Кримські гори.
Учень/учениця:
має уявлення про різноманітність природи України; форми земної поверхні; види водойм;
знає розташування України на карті; правила збереження природи в рідному краї;
розуміє значення корисних копалин, водойм, ґрунтів і лісів для природи та господарської діяльності людини;
показує на карті і називає рівнини, гори, водойми, природні зони;
називає рослини і тварин різних природних зон України;
використовує географічну карту України й рідного краю для розв’язання навчальних і життєвих ситуацій.
Практичні роботи
Позначення на контурній карті столиці та міст України; основних форм земної поверхні; водойм України.
Або (за вибором учителя):
Подорож Україною з використанням електронних ресурсів.