Природа материків і океанів

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Населення Землі. Умови життя на Землі. Материки і океани. Особливості природи Тихого, Атлантичного, Індійського й Північного Льодовитого океанів.
Особливості природи материків Землі. Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія, Антарктида.
Учень/учениця:
має уявлення про населення Землі, найбільші країни світу та їхні столиці;
показує на фізичній карті світу та називає океани й материки;
позначає на контурній карті материки та океани (або користується електронним ресурсом);
знає особливості природи океанів і материків;
порівнює природу материків;
встановлює взаємозв’язки між географічним розташуванням океанів і материків та особливостями їхньої природи;
усвідомлює необхідність охорони природних багатств материків та океанів.
Практичні роботи
1. Читання карти світу.
2. Позначення на контурній карті назв материків і океанів.
Або (за вибором учителя):
Ознайомлення з картою світу, вивчення материків та океанів з використанням електронних ресурсів.