План і карта

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Горизонт, сторони горизонту. Орієнтування на місцевості за Сонцем, компасом, місцевими ознаками. Зображення місцевості на плані, умовні знаки. Масштаб. Географічна карта, умовні знаки на карті. Робота з планом і картою. Учень/учениця:
має уявлення про план місцевості, масштаб; розрізняє план і карту;
володіє елементарними прийомами читання плану і карти;
знає способи орієнтування на місцевості, деякі умовні знаки на плані та карті;
називає основні та проміжні сторони горизонту;
орієнтується на місцевості за Сонцем та місцевими ознаками;
визначає сторони горизонту за допомогою компаса;
застосовує знання про план місцевості і карту для розв’язання навчальних і життєвих ситуацій.
Практичні роботи
1. Читання плану місцевості.
2. Читання карти. Порівняння плану та карти.