Рекомендовані екскурсії

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Рекомендовані екскурсії (за вибором учителя, з врахуванням можливостей регіону):

  1. Визначення сторін горизонту за Сонцем, компасом або місцевими ознаками.
  2. Ознайомлення з формами рельєфу, водоймою, рослинним світом, тваринним світом, ґрунтами рідного краю.

Учень/учениця:
застосовує правила поведінки в природі;
спостерігає та фіксує результати спостережень;
фотографує найцікавіші об’єкти природи рідного краю(за можливості);
дотримується правил поведінки під час екскурсій.