Вода

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Вода в природі. Властивості рідин на прикладі води. Температура плавлення льоду та кипіння води. Значення трьох станів води для життя на Землі. Вода – розчинник. Розчинні та нерозчинні речовини. Прісна та морська вода. Розподіл запасів прісної води на Землі. Як людина використовує властивості води? Охорона водойм. Учень/учениця:
має уявлення про розподіл води на Землі; розчинні та нерозчинні речовини; роль води у природі та її значення для людини;
називає три стани води, температуру плавлення льоду та кипіння води;
розуміє значення існування води у трьох станах для життя на Землі; обмеженість запасів прісної води на нашій планеті;
досліджує властивості води та рідин;
застосовує на практиці знання про розчинні та нерозчинні речовини, властивості води та рідин;
дотримується правил економного використання прісної води.
Практичні роботи
1. Дослідження розчинності речовин, що використовуються у побуті.
2. Порівняння властивостей води та інших рідин.