Повітря

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Газоподібні речовини. Повітря як суміш речовин, його склад та властивості. Розширення газів за нагрівання. Рух повітря. Поняття про виникнення вітру. Як людина використовує властивості повітря? Охорона повітря. Учень/учениця:
має уявлення про склад і властивості повітря; джерела забруднення повітря; причини виникнення вітру;
знає про властивість повітря та газоподібних речовин розширюватися за нагрівання;
розуміє значення повітря для життя; важливість вивчення властивостей повітря для практичних потреб людини;
досліджує властивості повітря;
застосовує на практиці знання про склад і властивості повітря, його охорону.
Практична робота
Дослідження властивостей газоподібних речовин на прикладі повітря.