Корисні копалини. Ґрунти

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Корисні копалини – гірські породи, які використовує людина. Види корисних копалин (тверді, рідкі та газоподібні). Різноманітність корисних копалин та використання їх людиною. Значення корисних копалин для людини. Ґрунт. Склад ґрунту. Родючість – основна властивість ґрунту. Хто живе у ґрунті? Роль живих організмів в утворенні ґрунту. Значення і охорона ґрунтів. Учень/учениця:
має уявлення про гірські породи та корисні копалини; про раціональне та ощадливе використання корисних копалин; роль живих організмів в утворенні ґрунту;
наводить приклади твердих, рідких та газоподібних корисних копалин;
класифікує корисні копалини за видами;
називає найпоширеніші корисні копалини рідного краю та їхні властивості;
наводить приклади використання корисних копалин людиною; тварин, які живуть у ґрунті;
розуміє значення ґрунту для життя рослин і тварин;
пояснює роль живих організмів в утворенні ґрунту;
досліджує наявність повітря і води у ґрунті;
пояснює, чому не можна спалювати стерню;
застосовує на практиці знання про необхідність економного й бережного ставлення до корисних копалин і ґрунтів у своїй місцевості.
Практичні роботи
1. Ознайомлення з колекцією корисних копалин. Порівняння властивостей твердих тіл на прикладі корисних копалин.
2. Виявлення повітря та води у складі ґрунту.