Людина та її організм

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Організм людини. Системи органів тіла людини та їхнє значення для життя людини. Нервова система. Опорно-рухова система. Травна система. Харчування. Правила здорового харчування. Дихальна система. Запобігання захворюванням органів дихання. Кровоносна система. Значення крові в організмі людини. Шкіра. Значення шкіри для організму людини та її гігієна. Органи чуття. Гігієна органів чуття. Правила здорового способу життя. Учень/учениця:
має уявлення про організм людини як єдине ціле; окремі органи, системи органів; функції основних систем органів в організмі людини (нервової, опорно-рухової, травної, дихальної, кровоносної систем, шкіри, органів чуття);
розуміє значення поживних речовин рослинного і тваринного походження для організму людини;
застосовує правила здорового способу життя; гігієни шкіри, органів чуття та дихання.
Практична робота
Аналіз запропонованого раціону харчування (або складання раціону здорового харчування).