Енергія в нашому житті

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Паливні корисні копалини (вугілля, нафта, газ, торф) та їхнє використання людиною. Невичерпні джерела енергії (Сонце, вітер і вода) та їхнє використання людиною. Побутові прилади, які споживають енергію. Поняття про збереження тепла та електроенергії у побуті. Учень/учениця:
має уявлення про вичерпні та невичерпні джерела енергії;
називає паливні корисні копалини; побутові прилади, які споживають енергію;
пояснює взаємозв’язки у живій та неживій природі на прикладі походження деяких паливних корисних копалин; використання енергії Сонця, вітру та рухомої води людиною (на прикладах);
виготовляє модель теплиці;
спостерігає за проростанням насіння у теплиці;
застосовує знання для догляду за рослинами у теплиці;
встановлює умови, необхідні для розвитку рослин;
застосовує правила безпечної поведінки з електроприладами; економного використання води, тепла, електроенергії у побуті.