Природа влітку

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Ознаки літа. Нежива та жива природа влітку. Рослини лісу, луків та водойм влітку. Лікарські рослини. Отруйні рослини. Тварини лісу, луків та водойм. Червона книга України. Взаємозв’язки у природі влітку. Сонячний годинник. Учень/учениця:
має уявлення про явища в неживій природі влітку, особливості життя рослин і тварин влітку; сонячний годинник;
називає та розпізнає 2-3 рослини лісів, луків та водойм; 2-3 лікарські та отруйні рослини; 2-3-х тварин лісів, луків та водойм;
наводить приклади рослин і тварин із Червоної книги України; взаємозв’язків у природі влітку;
застосовує знання та практичні навички для збереження природи;
дбає про рослини і тварин.
Практична робота
1. Розпізнавання деяких отруйних рослин рідного краю за ілюстраціями.