Спостереження за порами року

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Земля та її форма. Глобус – модель Землі. Обертання Землі навколо осі та рух Землі навколо Сонця. Доба. Рік. Явища природи. Вплив Сонця на сезонні явища в природі. Три стани води: твердий – лід (cніг); рідкий – вода; газоподібний – водяна пара. Зміна стану води за нагрівання та охолодження. Утворення хмар. Колообіг води у природі. Опади. Вітер. Термометр. Вимірювання температури. Погода та її складові. Народні прикмети та прогноз погоди. Спостереження за явищами природи та погодою. Учень/учениця:
має уявлення про форму Землі; вплив Сонця на сезонні явища в природі; причини змін пір року; зміни стану води за нагрівання та охолодження;
має уявлення про явища природи; про охорону рослин і тварин у рідному краї;
називає пори року та відповідні їм місяці; тривалість доби і року;
користується моделями (глобусом і картою), термометром;
пояснює за допомогою моделей та малюнків зміну дня і ночі;
розуміє вплив Сонця на зміни в неживій і живій природі, які відбуваються впродовж року;
наводить 2-3 приклади явищ природи;
розповідає про свою улюблену пору року та явища природи, характерні для неї;
порівнює свої спостереження з прогнозом погоди;
застосовує у повсякденному житті знання про види опадів, погоду та прогноз погоди;
спостерігає за хмарністю, опадами, явищами у живій та неживій природі; вимірює температуру повітря та фіксує результати спостережень і вимірювань у класному календарі природи (двічі на тиждень, під керівництвом учителя).