Нежива природа

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Сонце та його значення для життя на Землі. Повітря та його властивості (існує навколо нас, не має запаху, прозоре, займає весь доступний простір). Значення повітря для живої природи. Вода та її властивості (безбарвна, прозора, не має запаху, приймає форму посудини, текуча). Значення води у природі та житті людини. Ґрунт. Значення ґрунту для живої природи. Учень/учениця:
має уявлення про значення Сонця, повітря, води та ґрунту для життя на Землі;
знає деякі властивості повітря, води, піску, глини;
розуміє значення повітря, води, ґрунту для рослин, тварин, людини;
уміє досліджувати деякі властивості повітря, води, ґрунту;
наводить приклади економного використання води в побуті.
Практичні роботи
1. Ознайомлення з властивостями повітря.
2. Ознайомлення з властивостями води.
3. Ознайомлення з властивістю піску та глини пропускати воду.