Навколишній світ

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Людина і природа: чому ми любимо і бережемо природу? Природні та штучні тіла. Жива та нежива природа. Тіла неживої природи. Організми та їхні ознаки. Умови, необхідні для життя.
Як людина пізнає світ і знаходить відповіді на запитання про природу. Спостереження та досліди – методи вивчення природи. Прилади, необхідні для пізнання природи. Значення природи для життя людини. Бережне ставлення до природи.

Учень/учениця:
розповідає, чому любить природу;
наводить приклади бережного ставлення до природи;
має уявлення про природу і навколишній світ; тіла неживої та живої природи; природні та штучні тіла; про прилади, за допомогою яких досліджують природу;
називає органи чуття людини, ознаки організмів;
розуміє, які умови, необхідні для життя; значення природи для життя людини;
уміє групувати тіла неживої і живої природи, рукотворні (штучні) та природні тіла за їхніми ознаками;
спостерігає дрібні деталі на поверхні тіл за допомогою лупи; за демонстрацією дослідів;
застосовує правила поведінки у природі.
Практична робота
Дослідження дрібних деталей предметів за допомогою лупи.